Aktuellt

Hästar

Sadelbutik

Hundar

Föredrag

Utbildningar

Referenser

Samarbetspartner

Försäljning

Bildgalleri

Länkar

Tänkvärt

Sponsring


Hästar

De vanligaste orsakerna som hästägare söker för är att hästen
 • känns stel- ovillig eller har tappat framåtbjudningen.
 • går på dubbla spår/korsgalopperar.
 • är öm i ryggen.
 • vill ej lyfta ett eller flera ben.
 • har svårigheter att ställa och böja halsen.
 • gapar- biter sig fast- slår med huvudet eller har mun/betsel problem.
 • har sadelproblem
 • har svårigheter att utföra vissa rörelser oftast i ena varvet.
 • olika typer av hältor
 • skall kunna prestera så bra som möjligt på träning och tävling( förebyggande syfte).
 • hanteringsproblem
 • humörs-förändringar
I en hästbehandling ingår alltid en översikt av hästens hovar,foderstat, exteriör, bett, sadlar och annan utrustning. En felaktigt tillpassad sadel kan ge muskel och ledproblem vilket kan leda till problem i ridningen. Jag har nära samarbete med hovslagare, tränare, sadelmakare, foderrådgivare, hästtandläkare och veterinär. Träningsråd ges i samband med behandlingen.


Tänder och felaktigt betsel är vanliga orsaker som kan försämra prestationsförmågan. Beroende på hästens ålder, utbildningsnivå, ryttare och hur hästens munhåla ser ut får man prova sig fram efter ett passande betsel. Betslets storlek kan har stor betydelse.
Massage
Stretching
Laser
Kiropraktik
Elektroterapi
Örter
Sadelinprovning